Over

De Stadsjutters

Wij zijn de Stadsjutters. We struinen dag en nacht containers af op zoek naar trash(ure). Wat andere argeloos weggooien duiken wij weer op, want ons hart gaat sneller kloppen van afval. De welvaart is in Utrecht gestegen tot een punt waarop er zelfs van het afval goed geleefd kan worden. En dat doen we met plezier. We eten er van, we wonen er in, we dragen het en de troep die er dan nog overblijft brengen we weer tot leven door er vette shit mee te bouwen.

In de eindeloze chaos van de brokstukken van het kapitalisme scheppen wij orde door alle mooie bruikbare onderdelen samen te voegen tot iets nieuws. Hoe ons werk er uit ziet is afhankelijk van wat we vinden, daarom werken we nooit met een gestructureerd plan. Echte schatten vind je namelijk alleen als je er niet naar zoekt.

Het afval dat je vindt is willekeurig, tijds- en plaatsgebonden. We kiezen het materiaal niet uit, we vinden het en daarom prikkelt het onze creativiteit. Daardoor bedenken we ons werk niet, maar ontstaat het en heeft het bezieling. We hebben talent om toevallige ontdekkingen te doen en we beheersen de kunst van loszittende oogkleppen. We werken niet alleen met afval omdat we er plezier in hebben, maar ook als protest. De consumptiemaatschappij buit de aarde uit. Daar willen wij niet aan bijdragen en we vinden het niet erg om daar vieze handen van te krijgen.